Golf

Golf is een sport die precisie, vaardigheid en strategie vereist. Het wordt gespeeld op een baan die bestaat uit een reeks holes die elk een afslagplaats, fairway, roughs en een putting green bevatten. Spelers gebruiken verschillende clubs om de bal vanaf de afslagplaats in zo min mogelijk slagen in de hole te slaan. Het spel wordt gescoord door het aantal slagen voor elke hole te tellen en vervolgens de resultaten voor alle 18 holes op te tellen.

Golf

Spelregels

- Het doel van het spel is om een bepaald aantal slagen te gebruiken (bepaald door handicap) en zo laag mogelijk te scoren op elke hole, waarbij de laagste totaalscore wint.

- Alle spelers moeten afslaan binnen het aangewezen afslaggebied en alle balslagen moeten binnen dat gebied worden gemaakt.

- Een golfslag wordt geteld wanneer een speler zijn club heeft teruggenomen en vervolgens in de richting van de pin of de doellocatie heeft geslagen.

- De bal mag niet worden bewogen nadat hij tot stilstand is gekomen, behalve in bepaalde situaties, zoals wanneer een waterhindernis of ander obstakel het spel belemmert, of wanneer een regel van toepassing is voor het ontwijken van een andere situatie, zoals een onspeelbare ligging waardoor iemand kan worden uitgeschakeld. van grenzen indien gespeeld waar het oorspronkelijk rustte bij impact met contactpunt(en) op het grondoppervlak.

- Na elke slag speelt de speler wiens bal het verst van de pin verwijderd is als eerste; banden worden bepaald door wie eerder de status van de verste afstand had voordat de gelijkmaker plaatsvond (meting van het dichtstbijzijnde naderingspunt).

- Als de bal van een golfer buiten de baan raakt en een out-of-bounds-zone binnengaat, moet hij strafslagen nemen die gelijk zijn aan het aantal slagen dat hij op die hole maakte voordat zijn bal buiten de baan ging plus één.

- Na elke slag mag elke bal die op of nabij de green ligt, worden gemarkeerd en van de grond worden getild; hij moet dan worden vervangen door een balmarker die niet meer dan één clublengte verwijderd mag zijn van waar de bal lag.

- Als de bal van een speler binnen de green ligt, mag hij putten zonder deze te markeren; als de bal zich echter buiten de green bevindt, moet hij worden gemarkeerd voordat het spel kan worden hervat.

- Spelers mogen hun golfbal schoonmaken tijdens het spelen en tijdens oefenslagen voordat ze hun bal slaan.

- Spelers moeten zich houden aan de regels van de golfetiquette, waaronder hoffelijk zijn tegenover andere spelers, hen niet opzettelijk afleiden wanneer ze een slag slaan en langzaam spelen op de baan vermijden.

- Ten slotte is het belangrijk dat spelers, voordat ze elke hole verlaten, de scorekaart vergelijken met wat er daadwerkelijk is gespeeld. Dit zorgt voor nauwkeurigheid voor zowel de speler als in toernooicompetities, waar elke discrepantie kan leiden tot diskwalificatie.

Deze regels gelden voor zowel amateurs als golfprofessionals. Door de unieke wijze van gebruik van een handicap is het voor iedereen mogelijk om tegen elkaar te spelen, wat je golf niveau ook is.

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Best bekeken