Golf

Download hier de officiële spelregels van golf. Hieronder staat slechts een korte versie van de belangrijkste spelregels.

Golfregels
De regels en met name de straffen die toegekend worden zijn afhankelijk van se speelvorm die gekozen wordt. De regels erkennen twee speelvormen: strokeplay en matchplay.

Strokeplay
* De slagen worden geteld en daarom dient elke hole uitgespeeld te worden
* Aan het einde van de ronde wordt uw handicap verrekend met de behaalde score
* De winnaar is die speler die het minst aantal slagen nodig had

Matchplay

* Bij matchplay speelt u per hole tegen de andere spelers
* Vooraf dient bepaald te worden hoeveel slagen een speler, op basis van zijn handicap, mag gebruiken
* De winnaar is de speler met het hoogste aantal gewonnen holes.

Bij matchplay dient u uw bal op te pakken indien u de hole niet meer kunt winnen. Dit bevordert het speltempo. Bij strokeplay dient u elke hole tot het eind uit te spelen. Uitzondering is de vaak toegepaste strokeplay variant Stableford waarbij u punten krijg op basis van het aantal slagen. Indien u zoveel slagen nodig heeft dat u geen punten meer kunt halen dient u de bal op te pakken. Voor een heldere uitleg van het Stableford systeem inclusief gratis onbeperkte oefeningen verwijs ik u graag naar deze uitleg.
De basis regels

Tip! Er zijn een aantal basis regels die helpen de logica in de golfregels te herkennen. Deze regels betreffen het aantal strafslagen dat bij de score opgeteld dient te worden en het aantal stoklengte dat bij het droppen gehanteerd mag worden.

* Indien bij strokeplay 2 strafslagen gegeven worden betekend dat bij matchplay verlies van de hole. Maar let hier op de twee onderstaande uitzonderingen!
* In een situatie dat u zonder strafslagen uw bal mag droppen geldt een afstand van 1 stoklengte.
* Indien u één strafslag moet rekenen mag u de bal droppen op 2 stoklengte afstand.
* Er zijn geen regels waarbij u twee strafslagen krijgt en de bal mag droppen.

In dien u deze samenvatting leest met als doel het GVB theorie examen te behalen dient u met name bovenstaande tips aandachtig te bestuderen. Aangezien het GVB examen een meerkeuze toets betreft kunt u op basis van bovenstaande regels een aantal van de mogelijke antwoorden wegstrepen.
Wanneer geen strafslagen
U krijgt geen strafslagen wanneer U:

* geen regels overtreed
* geen invloed heeft op de situatie
* de regels van etiquette overtreed

Voorbeelden van situaties waarbij u geen straf oploopt zijn:

* Zand en pitchmarks op de green verwijderen
* Spikemarks verwijderen nadat iedereen heeft geput
* Op de green de bal opnemen en schoonmaken
* Iets verwijderen dat op de green onder de bal ligt
* Putts of chips oefenen bij de afslagplaats of op de green
* Van buiten de green een andere bal of de vlaggenstok raken
* Een te hoge score inleveren
* Verkeerde bal uit een bunker slaan
* Wanneer de bal tegen de voet rolt bij het droppen
* De bal van de tee afstoten bij het afslaan
* Een bal vervangen die kapot is

U mag zonder straf uw bal droppen of plaatsen (op de green) indien u belemmering ondervindt door de ligging van de bal of u uw swing niet kunt maken. U mag 1 stoklengte afstand hanteren wanneer u in de volgende situatie beland:

* Wanneer uw bal in een spoor van een gravend dier beland
* De bal ligt in een tijdelijke plas water
* Wanneer de bal op de green is en er ligt tijdelijk water tussen de bal en de hole
* Bij grond in bewerking, aangegeven door blauwe paaltjes
* Nabij jonge bomen die aangepaald zijn ter ondersteuning
* U ondervindt belemmering in uw swing door een vast obstakel
* Uw bal op een sproeikop of put ligt
* U heeft uw bal op een andere green geslagen
* Wanneer uw bal in een pitchmark ligt. Zowel op de green als daarbuiten.

Wanneer één strafslag
U kriijgt één strafslag wanneer u regels overtreed waarbij geen opzet is het spel is of wanneer u de situatie had kunnen voorkomen.

Voorbeelden van situaties waarbij u een straf van één strafslag oploopt:

* U heeft de bal bewogen,u dient terug te plaatsen
* Identificeren van de bal zonder dit te melden
* Schoonmaken van de bal buiten de green
* De bal opnemen zonder te markeren op de green
* Wanneer u een provisionele bal speelt wanneer u uw eerdere bal kwijt bent of buiten de baan geslagen heeft
* In één slagbeweging de bal twee keer raken

U kunt in situaties komen waarin u de bal niet kan spelen. Om uit deze situatie te komen kunt u gebruik maken van 3 keuzes. Per situatie zijn één of meer van deze keuzes als oplossing beschikbaar:

1. U speelt een bal vanaf de plaats waarvandaan u de laatste bal sloeg
2. U dropt een bal zover naar achter als u wilt. In de rechte lijn van de hole naar de plek waar de bal in de hindernis verdwenen is.
3. Op een afstand van twee stoklengte van de plaats waar de bal in de hindernis is verdwenen.

U mag de bal nooit dichter bij de hole droppen als waar de bal in een hindernis verdwenen is.

In de volgende situaties mag u van deze keuze gebruik maken:

* Indien u buiten de baan heeft gespeeld mag u keuze 1 toepassen
* Bij een verloren bal mag u gebruik maken van keuze 1
* Een waterhindernis die is gemarkeerd door gele paaltjes mag ontweken worden door keuze 1 of 2 toe te passen
* Een in de lengte van de baan gelegen laterale waterhindernis mag met het toepassen van keuze 1, 2 en 3 gedropt worden.
* Bij een bal die onspeelbaar verklaard wordt door de speler mag keuze 1, 2 of 3 toegepast worden.

Wanneer twee strafslagen

Een speler loopt twee strafslagen bij strokeplay, en verlies van de hole bij matchplay, op wanneer er tegen de regels gehandeld wordt. Dit zijn situaties waarin een golfer weet dat hij of zij iets doet wat niet toegestaan is:

* Het met de club raken van de ondergrond in een hindernis, behalve tijdens de slag. Het is ook niet toegestaan om in de achterzwaai de grond te raken. Hindernissen zijn bunkers of waterhindernissen, ook droge waterhindernissen.
* Het raken van de vlaggenstok tijdens het putten
* Het spelen van een verkeerde bal. Behalve in de bunker.
* Wanneer van de verkeerde afslagplaats gespeeld wordt handelt u tegen de regels
* Met de bal uzelf, uw materiaal of uw caddie raken
* Advies vragen of geven aan andere spelers. Behalve met betrekking tot afstanden
* Het veranderen van de omgeving van de bal om een betere positie te krijgen. Het is ook niet toegestaan iets uit de bunker te verwijderen behalve de hark. Ook het wegvegen van dauw op de green wordt gezien als een verbetering.
* Het verwijderen van spikemarks mag alleen na het putten
* Een hulpmiddel, bijvoorbeeld uw tas, gebruiken om de speellijn aan te geven
* Het onnodig ophouden van het spel

Er zijn twee situaties die bij matchplay wel toegestaan zijn maar bij strokeplay niet:

* Het tijdens het putten raken van de bal van een medespeler
* Voor je beurt afslaan. De tegenstanden mag bij matchplay bepalen of er opnieuw geslagen dient te worden.

Diskwalificatie
Een speler wordt gediskwalificeerd wanneer hij of zij de regels niet toepast:

* Het niet of onjuist toepassen van de golfregels. Wanneer een medespeler instemt met het niet toepassen worden beide spelers gediskwalificeerd
* Bij stokeplay wedstrijden oefenen op de wedstrijdbaan op een wedstrijddag
* Zonder het corrigeren van een fout op de voorgaande hole afslaan op de volgende
* Het inleveren van een te lage score