Quads

Spelregels – Quads

Materiaal en voorbereiding

 

1 speelbord met 36 vlakken

17 lichte stukken (verschillend weefsel)

17 donkere stukken

2 neutrale stukken

De spelers loten om de kleur. Daarna leggen ze hun stukken « open » voor zich – dus ook voor de tegenspeler zichtbaar. De speler met de lichte stukken begint.

Doel van het spel

Een spelsituatie creëren waarin de tegenspeler geen stuk meer kan plaatsen.

Verloop van het spel

Degene die begint, plaatst een neutraal stuk op het bord, op een vak naar keuze. Vervolgens plaatst de andere speler het tweede neutrale stuk, echter niet naast het eerste.

Daarna kiezen de spelers beurtelings één van hun stukken en plaatsen het op het bord, rekening houdend met de volgende regels:

  • een stuk moet naast ten minste één ander stuk worden gelegd.
  • de zijden van elkaar rakende stukken moeten gelijk zijn

- donker naast donker

- licht naast licht

- verticale lijnen naast verticale lijnen

- horizontale lijnen naast horizontale lijnen.

  • men mag een stuk plaatsen naast een stuk van de tegenstander.
  • men mag een stuk zo plaatsen, dat het meer dan één ander stuk raakt.

 

Einde van het spel

Het spel eindigt van zodra één van beide spelers geen stuk meer kan plaatsen; de andere speler wint. Dus, men moet trachten om de stukken zodanig op het bord te plaatsen, dat de tegenspeler als eerste zijn beurt moet overslaan.

Variant N° 1

Bij aanvang van het spel zetten de spelers hun stukken rechtop, onzichtbaar voor de tegenspeler.

Variant N° 2

De spelers houden ook rekening met het bord – d.i. de zijden van de stukken aan de kant moeten overeenstemmen met de lijnen op de rand van het bord :

- verticale lijnen naast verticale lijnen

- horizontale lijnen naast horizontale lijnen

Speeltijd

Van 5 tot 20 minuten. Tijdens tornooien, is het aangeraden om de spelers een tijdlimiet op te leggen.