Pim Pam Pet (Pimpampet)

Download hier de officiële spelregels van het familiespel Pim-Pam-Pet.

Spelregels – Pim-Pam-Pet

PIM PAM PET

De spelers worden in twee partijen verdeeld of zij spelen ieder voor zich.

Er wordt een spelleider aangewezen.

De kaartjes zijn tweetalig (er is een braillezijde en een zijde in grootdruk).

De kaartjes worden geschud en het pak kaarten wordt met de gekozen zijde naar boven op tafel gelegd.

Nu begint het spel : de spelleider of de spelers zelf, draaien om de beurt, het bovenste kaartje om  en lezen de vraag hardop voor. Daarna draait deze de schijf één keer rond en roept de letter af die bij het stilstaan zichtbaar wordt (de twee letters die verschijnen zijn dezelfde: één ervan is in braille).

De spelers moeten nu zo snel mogelijk de gestelde vraag beantwoorden. Dit antwoord moet beginnen met de letter, die door de draaischijf werd aangewezen.

De speler, die als eerste een juist antwoord heeft gegeven, krijgt het kaartje. Geeft een speler echter een fout antwoord, dan moet zijn partij een kaartje aan de tegenpartij afstaan. Als twee spelers tegelijk een goed antwoord geven, krijgt de speler die het beste antwoord heeft geformuleerd (d.w.z.  het langste woord), het kaartje toegewezen. Indien niemand een goed antwoord geeft, wijst de spelleider of een speler door middel van de draaischijf een andere letter aan.

Het spel gaat zo door, totdat alle vragen zijn beantwoord.  Het team dat dan de meeste kaartjes bezit, heeft gewonnen.

Tweede manier van spelen

De deelnemers vormen meer dan twee teams of zij spelen ieder voor zich.

Bij een fout antwoord wordt het kaartje aan de spelleider afgegeven.