Mens erger je niet

Download hier de officiële spelregels van het bordspel Mens Erger Je Niet.

Spelregels – Mens erger je niet
 

l   SPELINHOUD

1 dobbelsteen

16 pionnen van 4 kleuren

één spelbord

l   KENMERKEN VAN HET SPEL

De dobbelsteen is in reliëf.

Door te tasten kan men de pionnen van verschillende kleuren herkennen. De bovenkant van iedere pion bevat een specifieke reliëfaanduiding die toebehoort aan iedere kleur.

De spelvakjes zijn in het houten spelbord ingekerfd. Dit om de pionnen tijdens het spel stabiel te houden.

Iedere stal draagt de kleur van de pionnen die er eigenaar van zijn; de overeenkomstige reliëfaanduiding met de kleur van de pionnen wordt voor iedere stal aan de kant van het spelbord weergegeven.

 

l   GEBRUIKERS

Twee tot vier spelers vanaf 5 jaar en ouder

 

l   BEDOELING VAN HET SPEL

Iedere speler beschikt over 4 paardjes die een wedren moeten houden en nadien terugkeren naar hun stal.


l   SPELVERLOOP

De spelers plaatsen hun vier pionnen in de vakjes die overeenkomen met de kleur. De eerste speler werpt de dobbelsteen. Vervolgens plaatst hij één van zijn pionnen op het startvakje overeenkomstig met zijn kleur en springt in klokwijzerszin evenveel vakjes verder als hij geworpen heeft. Nadien speelt iedere speler op zijn beurt het spel op dezelfde wijze verder.

Hij die 6 punten werpt mag ofwel een volgende pion doen vertrekken, ofwel nogmaals spelen na dezelfde pion verzet te hebben.

Bij de volgende beurt kan hij verder gaan door te kiezen met welke van zijn pionnen hij verder zal spelen. Bij het verder gaan van de pionnen blijft iedere pion die hij ontmoet op zijn plaats staan. De vakjes worden echter wel geteld. Indien de pion terechtkomt op een vakje waar er reeds een andere pion (van zijn eigen kleur of niet) stond, moet deze laatste terugkeren naar het beginpunt. Deze moet dan opnieuw een 6 gooien om terug te kunnen vertrekken.

Het komt er dus op neer het spel van de tegenstrever zoveel mogelijk te blokkeren door te proberen z’n pionnen te verplichten terug naar de startpositie te gaan. De eigen pionnen moeten echter nauwkeurig beschermd worden tegen gelijkaardige aanvallen. De beginvakjes worden geteld als normale vakjes. Het vakje van de stal dient slechts als eindverzamelplaats voor pionnen van dezelfde kleur. Om de pionnen op het eindpunt te laten aankomen is er nog één moeilijkheid. De pion die eindigt op het vakje voor het beginpunt van zijn kleur vervolgt zijn weg met 4 vakjes van zijn stal.

Het komt er dus op neer de dobbelsteen zodanig te werpen dat er een pion op ieder vakje van de stal staat. Indien je teveel punten behaalt, worden de punten afgetrokken. Men moet dus de pion plaatsen op het algemene parcours en de volgende beurt afwachten. Dit kan zeer gevaarlijk zijn ; men riskeert immers de tegenstrever te zien komen. Deze kan de pion op het laatste moment tot het beginpunt terugsturen.

l   DE WINNAAR

De winnaar is degene die er als eerste in slaagt al zijn pionnen in de stal binnen te brengen, dit uiteraard door de voorgaande regels te respecteren.