Katamino

KATAMINO

 

Materiaal

12 Pentaminos (*).

1 speelbord om alleen te spelen. 

1 liniaal om het gekozen speelterrein op het bord af te bakenen. 

1 overzichtstabel om de Grote Pentas-wedstrijd te realiseren.  1 schaakbord voor 2 spelers.

(*) een pentaminos is een figuur dat gevormd wordt door 5 aan elkaar geschoven vierkanten met minstens één gezamenlijke kant. Elk van de 12 mogelijke pentaminos bedekt dus precies 5 hokken van het bord of van het schaakbord.

Gebruikt materiaal

12 pentaminos. Het speelbord en de liniaal. De overzichtstabel.

 

Doel van het spel

Volmaakte combinaties realiseren, PENTAS genaamd, door een zeker aantal pentaminos op het speelbord aan elkaar te schuiven.

Belangrijke bijzonderheid

De pentaminos hebben noch voorkant, noch achterkant. Ze kunnen op elke wijze op het bord geplaatst worden, op pentamino nr 1 na, die alleen maar horizontaal geplaatst moet worden.

 


Verloop van het spel

Plaats de liniaal vertikaal op het speelbord tussen de cijfers 4 en 5. Neem de 4 pentaminos die op de overzichtstabel in de kolom PENTA 4 van de lijn A aangeduid staan, dat wil zeggen de pentaminos nr 2, 4, 5 en 8 en realiseer de PENTA 4.

Verschuif vervolgens de liniaal 1 stap, plaats hem tussen de cijfers 5 en 6. Voeg aan de 4 reeds gebruikte pentaminos de pentamino nr 7, aangeduid in kolom 5 van lijn A, en realiseer met behulp van deze 5 stenen de PENTA 5.

Ga op deze wijze door, door elke keer de pentamino die aangeduid staat in de volgende kolom toe te voegen, tot de realisatie van PENTA 11 van lijn A.

Handel op deze wijze voor alle series. (van A tot L).

Als u aan het einde bent van deze 12 series, dan heeft u 96 verschillende pentas gerealiseerd en de Grote Pentas-wedstrijd met succes behaald.

Evenwel, de 12 voorgestelde series voor deze wedstrijd zijn niet exhaustief, en ieder kan nieuwe series ontwikkelen.

Andere speelmogelijkheden

1) Ontwikkel pentas naar keuze zonder de overzichtstabel te gebruiken, door zelf pentaminos te vinden die bij elkaar kunnen passen.

Hoe groter het aantal gebruikte stenen is, hoe moeilijker het wordt.

Er zijn duizenden combinaties mogelijk.

2) U kunt vele PENTA 12 realiseren, van 4 verschillende formaten.

3) Elke pentamino kan drievoudig herhaald worden door, voor elk van hen, 9 andere pentaminos te gebruiken.

4) Met behulp van de pentaminos kunt u ook vele geometrische figuren realiseren (geometrische vormen, dieren, enz.).

Spelregel voor 2 spelers

 

Benodigd materiaal

De 12 pentaminos en het schaakbord op de achterkant van de overzichtstabel.

Spelprincipe

De 2 spelers plaatsen om de beurt een pentamino op het schaakbord totdat één van de spelers niet meer kan spelen.

Basisregels

1) De eerste steen, die geplaatst wordt door de speler die begint, moet verplicht minstens één van de 4 hokken die om het middelpunt van het schaakbord liggen bedekken.

2) Vervolgens moet elke steen die op het bord geplaatst wordt met minstens één kant of één hoek een steen raken die al op het bord ligt.

Verloop van het spel

De 12 pentaminos liggen aan de zijkant van het schaakbord.  De eerste speler, die geloot wordt, kiest er één uit en plaatst die op het bord.  Op zijn beurt doet de tegenstander hetzelfde, enzovoort….

 


De winnaar van het spel

De winnaar is degene die als hij de laatste steen op het schaakbord plaatst het de tegenstander onmogelijk maakt verder te spelen.

Tijdsduur van een spel

Van 5 tot 10 minuten.

Varianten

In plaats van de stenen op het bord te plaatsen naarmate ze gekozen worden, kunnen de 2 spelers de 12 pentaminos onder elkaar verdelen voordat het spel begint. Ze kiezen ze omde beurt één voor één totdat ieder 6 stenen heeft, ofwel een van beiden neemt de 6 EVEN stenen en de ander de 6 ONEVEN stenen.

Het spel kan vervolgens beginnen en op dezelfde wijze verlopen als hiervoor beschreven.

GRIJS BORD

 

PENTA         4     5     6     7     8     9     10   11

2  4   5     8     7     10   6     12   9     1     11

2  3   7     9     8     5     12   6     1     4     10

2  3   5     6     9     11   4     7     8     10   1

3  6   7     9     10   12   2     5     11   8     4

2  3   6     8     11   4     10   9     1     7     12

2   6   7     9     12   3     1     4     10   11   5

2  3   6     11   4     7     5     8     12   1     9

3  4   5     10   9     1     8     11   2     12   7

I   2   5   6     8     3     9     11   1     4     10   12

2   3   6     10   11   4     1     5     7     12   8

3  4   6     7     5     8     12   1     11   9     10

2   3   5     7     8     1     9     10   12   6     11