Avalam

Spelregels – AVALAM (BITAKA)

Voorbereiding

De pionnen verdelen over de 48 gaten van het spelbord, kleur afwisselen.  Het gat in het midden blijft leeg.

Regels

Elke speler (of groep spelers) kiest zijn kleur.

DOEL VAN HET SPEL : een maximum aantal torens van 1 tot 5 pionnen bouwen (nooit meer dan 5) bekroond met een pion van zijn eigen kleur.  Een speler wordt eigenaar van een toren wanneer een pion van zijn kleur er de top van bezet. Een alleenstaande pion of een toren van minder dan 5 pionnen worden eveneens beschouwd als een toren.

Verplaatsing

Iedere speler maakt één enkele verplaatsing, in gelijk welke richting (horizontaal, vertikaal, diagonaal) met gelijk welke pion (of stapel pionnen) van gelijk welke kleur.

Deze beweging bestaat erin één of meerdere verplaatste pionnen op elkaar te stapelen op een gat dat direct  grenst aan een ander bezet door één of meerdere pionnen.

Men is genoodzaakt de hele stapel die zich op het gat bevindt te verplaatsen. (Deze mag echter niet uit één enkele pion bestaan). Dit wil zeggen dat een stapel alleen mag vermeerderen, nooit verminderen. Het is niet toegelaten een pion te plaatsen op een leeg gat. Dit blijft definitief leeg.

Een pion of toren die helemaal afgezonderd is kan dus niet meer van eigenaar veranderen.

Einde van het spel

De speler is verplicht te spelen zolang het mogelijk is zich te verplaatsen. Het spel is uit, zodra het niet meer mogelijk is zich nog te verplaatsen. Men telt dan de pionnen van elke kleur die op de top van de resterende torens liggen. De overwinnaar is degene die de meeste torens telt.

OPGEPAST! Of een toren uit 1, 2… of 5 pionnen bestaat, hij telt slechts voor één pion.

Variante

Iedere speler kiest zijn kleur. Het spelbord is leeg en de spelers vullen om beurten een gat, met om het even welke kleur. De spelers proberen aldus hun strategie op te bouwen. Het 49ste gat mag om het even waar geplaatst worden.